Maestro Management is nominated to the Swedish Association of Architects Planning Award 2014!

Maestro Management är nominerade till Sveriges Arkitekters Planpris 2014!

För att hantera flytten av gruvorten Malmberget skapade och ledde Lars Albinsson en medborgardialog som omfattade mer än tusen innevånare.  Baserat på innevånarnas idéer om vad som gör livet i framtidens Gällivare attraktiv skapade vi en vision för ett framtida Gällivare kallad ”en arktisk småstad i världsklass”. Denna ligger nu till grund för kommunens planering.

Visionsprocessen finns här.

Den fördjupade översiktsplanen uppmärksammas, där visionen ”en arktisk småstad i världsklass” är ledande. Ramböll är plankonsulter.

I visionen finns drömmen om att kunna åka skidor, löpa och köra skoter direkt från bostaden, vilket omsatts i den utvecklingsplan för området Repissvaara som också uppmärksammas. ALMA arkitekter är arkitekter.

Om priset

Maestro Management och Creative Director Lars Albinsson är specialister på att organisera och leda innovativa processer där många intressenter deltar. Bland tidigare kunder återfinns Stockholms stad, City of London, City of Edinburgh men även Volvo, IKEA och Microsoft.

 

Maestro Management is nominated to the Swedish Association of Architects Planning Award 2014!

To manage the relocation of the mining town Malmberget, Lars Albinsson created and lead a dialogue process where more than a thousand citizens participated. Based on their ideas about what makes life in the future Gällivare attractive, we created a vision, called ”A World Class Arctic Small Town”. The vision is the driver for all development in Gällivare.

The process is presented here.

The master plan for Gällivare, which is based on the vision, is nominated. Ramböll is the planner.

One part of the vision is the dream of being able to ski, run and go by snowmobile directly from your front door. This is the basis for the development plan for the Repisvaara area, which is nominated. ALMA architects is the architect.

About the award (in Swedish)

Maestro Management and Creative Director Lars Albinsson are specialists in organizing and leading innovative processes where large numbers of stakeholders participate. Among other clients are City of Stockholm, City of London, City of Edinburgh as well as Volvo, IKEA and Microsoft.